ממילא

*

"Русские" часто говорят на иврите בעצמו бе-ацмо в значении "само собой, само по себе." Израильтяне это понимают, но сами обычно говорят несколько иначе:
מִמֵּילָא мимейла (обычно ударение слышится на втором слоге, иногда - на третьем).
Слово это позднее, талмудического периода, точное происхождение неизвестно. Формально может быть разложено на ми+мейла. Хотя в Талмуде встречается только в виде мимейла, такое разложение было сделано в более поздний период и в результате возникло слово מֵילָא мейла "все равно, не важно, не страшно, по фигу," которое тоже встречается в современном языке.

Ну, а теперь, парочка примеров из интернета:

חבל שלא הודגש שהקניות שם, ממילא הזולות ביותר.
хаваль ше-ло hудгаш ше-hа-книйот шам, мимейла hа-золот бе-йотер
Жаль, что не было подчеркнуто, что покупки там и сами по себе наиболее дешевые.

אבל הם ממילא מפציצה יישובים
аваль hем мимейла мафцицим йишувим
Но они и сами бомбят населенные пункты.

כי עד שהילדים יגמרו את הצבא ממילא אף אחד לא יוציא אותה משם
ки ад ше-hа-йеладим йигмеру эт hа-цава мимейла аф эхад ло йоци отам ми-шам
потому что пока дети сами не закончат армию, их никто оттуда не вытащит.

Комментарии

Я бы перевел мимейла не как "само собой, само по себе", а как "все равно" или "и без того". Для "само собой, само по себе" в иврите есть либо ме-ацмо, либо муван ме-элав.

А что, русские именно в приведенных примерах употребили бы бе-ацмо вместо мимейла???

Насчет перевода - да, возможно. Я как-то сказал кому-то, что "мимейла" - полный синоним "гам каха." Наверное, это где-то там и есть.

По поводу русских и примеров - вероятно, да, именно бе-ацмо (ацма, ацмам, ацман). По крайней мере, мне не раз приводилось слышать такое употребление.

Из трех приведенных фраз могу себе представить "бе-ацмам" только во второй. Да и то при этом получается другая фраза с другим смыслом.

Я ведь и не говорю, что так - ХОРОШО. Я лишь говорю, что так Я СЛЫШАЛ. От русских. По много раз.

Может быть, все-таки это были случаи типа второго примера, когда имелся в виду другой смысл?

Все может быть - это ведь все по памяти. Мне помнится, что меня резануло в том момент. Но ведь невозможно исключить, что я не стопроцентно точно понял, что именно имелось в виду.

Новые комментарии