באחד האמשים

*

бе-ахад hа-амашим
Дословно: в один из "вчера-вечером"
Смысл: как-то раз, однажды вечером
Редкий случай, когда у выражения есть точно известный автор (увы, покойный): Эфраим Кишон, самый умный и смешной из израильских юмористов. Таких, к сожалению, больше не делают.

Тонкость выражения в том, что словом אמש эмеш называется очень конкретное понятие: "вчерашним вечером". В силу этого, у слова эмеш даже нет множественного числа (во всяком случае оно не указано в словаре Эвен-Шошана). А Кишон написал юмореску "В один из эмешей". И стало выражение употребляться:

באחד האמשים, ישבתי בקפה עם שתי חברות, ביקשנו שלושתנו הפוך קטן בלי קצף
бе-ахад hа-амашим, йашавти бе-кафе им штей хаверот, бикашну шлоштену hафух катан бли кецеф.
Как-то вечером я сидела в кафе с двумя подругами, мы заказали всем троим по маленькому "перевернутому" кофе без пены.

באחד האמשים בהם שוטטתי לתומי באינטרנט, צדו עיניי באחד הפורומים, שעניינם פסיכולוגיה
бе-ахад hа-амашим баhем шотатети ле-томи ба-интернет, цаду эйнай бе-эхад hа-форумим, ше-инйанам психологйа
Как-то вечером, когда я наивно бродил по Интернету, мои глаза натолкнулись на один из форумов, специализацией которых является психология.

באחד האמשים דיברתי על כך עם הקיסר, והוא לא הסתיר את זעמו על כך שיוליוס לא עשה דבר בעניין זה
Бе-ахад hа-амашим дибарти аль ках им hа-кейсар, ве-hу ло hистир эт заамо аль ках ше-Юлиус ло аса давар бе-инйан зе
Как-то вечером я говорил об этом с королем, и он не скрывал своего гнева на то, Что ,лиус не сделал по этому делу ничего.

Новые комментарии