בפני עצמו

*

бифней ацмо - это такое страшно полезное выражение, которое почему-то многие "русские" не знают или игнорируют. Дословно оно означает "перед самим собой", но реально употребляется обычно в другом значении, а именно, "само по себе." Вот пара примеров:

נושא שהוא מעניין בפני עצמו
носе ше-hу меанйен бифней ацмо
тема, которая сама по себе интересна

מחשב ביתי הוא מוצר בפני עצמו
махшев бейти hу муцар бифней ацмо
домашний компьютер, который сам по себе товар

או שהוא ערך בפני עצמו או שהוא משרת עקרון חברתי אחר או ערך אחר
о ше-hу эрех бифней аймо, о ше-hу мешарет икарон хеврати ахер о эрех ахер
либо он является ценностью саб по себе, либо служит другому общественному принципу или другой ценности

כל אחד הוא עולם בפני עצמו
коль эхад hу олам бифней ацмо
каждый - это [целый]мир сам по себе ("самостоятельный мир", "мир в себе")

מושלם כמנה צדדית או בפני עצמו
мушлам ке-мана цдадит о бифней ацмо (из книги рецептов)
идеален в качестве гарнира (вспомогательного блюда) или сам по себе

Новые комментарии