שאט נפש

*

шеат-нефеш
дословно: презрение души
Смысл: презрение, омерзение

Источник: Йехезкель 21:15

היא מביעה שאט נפש מהדברים שנאמרו ע"י השר
hи мебиа шеат-нефеш ме-hа-дварим ше-неэмру аль-йадей hа-сар
она выразила омерзение словами, высказанными министром

הוא דוחה בשאט נפש את כל החשדות
hу дохе би-шъат-нефеш эт коль hа-хашадот
он с презрением отвергает все обвинения

Новые комментарии