קוטל קנים

*

котель каним
дословно: рубщик ("истребитель") тростника
смысл: грубый, простой, примитивный, "пустое место"

Источник: Талмуд, Санhедрин 33.

Примеры:
גם חיים אינו קוטל קנים בכל הקשור לארגון כנס התמיכה במועמדותו.
гам хайим эйно котель каним бе-холь hа-кашур ле-иргун кенес hа-тмиха бе-моамадуто.
Хаим тоже не дурак во всем, что касается организации съезда в поддержку собственной кандидатуры.

Новые комментарии